Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Σύναξη γονέων

Την Παρασκευή 16 Μαΐου 2014 στις 19:00 μ.μ.
 στον Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας θα γίνει σύναξη γονέων με θέμα:

Μελετώντας την Ά προς Κορινθίους επιστολή του Απ. Παύλου!

Σύναξη φοιτητών και νέων

Την Πέμπτη 15 Μαΐου 2014 στις 20:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας θα γίνει συνάντηση νέων με θέμα: 
Φιλαρέσκεια!

Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014

Σύναξη γονέων

Την Παρασκευή 9 Μαϊου 2014 στις 19:00 μ.μ.
 στον Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας
 θα γίνει συναξη γονέων με θέμα:

"Ερμηνεία Στο Αναστάσιμο Εωθινό Ευαγγέλιο!"

Σύναξη φοιτητών και νέων

Την Πέμπτη 8 Μαΐου 2014 στις 20:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας θα γίνει συνάντηση νέων με θέμα:

Κυριακή, 20 Απριλίου 2014

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !Ευχόμαστε σ' όλους τους Ενορίτες μας 

Χριστός Ανέστη !!!
Καλό κι' Ευλογημένο Πάσχα !!! 

Κατηχητικός Λόγος
         Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.        

Εί τις ευσεβής και φιλόθεος, απολαυέτω της καλής ταύτης και λαμπράς πανηγύρεως.
Εί τις ευγνώμων, εισελθέτω χαίρων εις την χαράν του Κυρίου αυτού.
Εί τις έκαμε νηστεύων, απολαυέτω νύν το δηνάριον.
Εί τις από της πρώτης ώρας ειργάσατο, δεχέσθω σήμερον το δίκαιον όφλημα.
Εί τις μετά την τρίτην ήλθεν, ευχαρίστως εορτασάτω.
Εί τις μετά την έκτην έφθασε, μηδέν αμφιβαλλέτω˙ και γάρ ουδέν ζημειούται.
Εί τις υστέρησεν εις την ενάτην, προσελθέτω, μηδέν ενδοιάζων.
Εί τις εις μόνην έφθασε την ενδεκάτην, μη φοβηθή την βραδύτητα˙ φιλότιμος γάρ ων ο Δεσπότης, δέχεται τον έσχατον καθάπερ και τον πρώτον˙ αναπαύει τον της ενδεκάτης, ως τον εργασάμενον από της πρώτης˙ και τον ύστερον ελεεί και τον πρώτον

Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014

ΣΥΝΑΞΗ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014


Τήν Τρίτη 25 Μαρτίου 2014 στίς 07:00 το απόγευμα στην σύναξη των γονέων θα μιλήσει ο Αγιορείτης Ιερομόναχος π. Αρτέμιος Γρηγοριάτης με θέμα: Η σημασία των πειρασμών στη ζωή μας!