Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017

Σύναξη Γονέων και Νέων Ζευγαριών 1.3.2017

Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 η θεολόγος κ. Στυλλιανη Μπαλούση, εισηγήθηκε το θέμα: "Η αγαπητική κένωση ως έκφραση της συζυγικής αγάπης μέσα από τη ματιά του Παπαδιαμάντη".
Η επόμενη σύναξή μας θα πραγματοποιηθεί ημέρα Τετάρτη, 1.3.2017 στις 7:00 μμ στην αίθουσα εκδηλώσεων της Αγίας Βαρβάρας. Ο πατήρ Αργύριος Καϊμακάμης θα εισηγηθεί το θέμα: "Α' Κυριακή Νηστειών - Κυριακή Ορθοδοξίας και Ορθοπραξίας".

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Συνάξεις Γονέων και Νέων Ζευγαριών 24.2.2017

 Στην σύναξη της Παρασκευής 10 Φεβρουαρίου,  ο πατήρ Ιωάννης Δίγκας μίλησε με θέμα "Περί νηστείας ο λόγος".

                      

 Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 στις 7 μμ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας, η θεολόγος κ. Στυλλιανη Μπαλούση, , θα εισηγηθεί το θέμα : Η αγαπητική κένωση ως έκφραση της συζυγικής αγάπης μέσα από τη ματιά του Παπαδιαμάντη - η περίπτωση της Σεραϊνώς από το μυθιστόρημα ''Ο γάμος του Καραχμέτη"και η περίπτωση του Γιάννη από το μυθιστόρημα "Αγάπη στον Γκρεμνό"

Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017

Συνάξεις Γονέων και Νέων Ζευγαριών 17.2.2017

Στην σύναξη της Παρασκευής 10 Φεβρουαρίου 2017,  ο πατήρ Δημήτριος Βασιλειάδης, Γενικός Αρχιερατικός της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής, μίλησε με θέμα "Γνωριμία με τους Θρακιώτες Αγίους".


 Την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017 στις 7 μμ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας, ο πατήρ Ιωάννης Δίγκας θα εισηγηθεί το θέμα "Περί μετανοίας ο λόγος".

 

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

B' Κυριακή του Τριωδίου

Κυριακή του Ασώτου

Ευαγγέλιο: Λουκ. ιε’ 11-32


11 Εἶπε δέ· ἄνθρωπός τις εἶχε δύο υἱούς. 12 καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί· πάτερ, δός μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας. καὶ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον. 13 καὶ μετ᾿ οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν ἅπαντα ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισε τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως. 14 δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὸς κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι.